Sterilisatie Centrum Almere

Het Sterilisatie Centrum is onderdeel van de Medi-Mere Groep. In Medi-Mere hebben de huisartsen ruime ervaring met de sterilisatie van de man. Deze site geeft u nauwkeurige informatie met betrekking tot de ingreep, de voorbereiding, de eventuele nazorg en de kosten.

Uit de krant:

Dat Medi-Mere een dynamische vooruitstrevende huisartsenpraktijk is, is reeds bekend in Almere. Echter op het moment dat een mannelijke patiënt aan zijn familie of collega's meldt dat hij is ?geholpen? door zijn huisarts, is menigeen ernstig verbaasd en vol ongeloof. Sterilisatie bij de man lijkt een ziekenhuis ingreep en zou aldus door een uroloog verricht moeten worden. Maar dat hoeft niet aldus van de Steeg. ?De sterilisatie van de man is een vrij eenvoudige ingreep die uitstekend in een goed uitgeruste operatiekamer van de huisartsenpraktijk kan worden uitgevoerd. Van belang is wel enige affiniteit te hebben met chirurgische handelingen en een vaste hand.?

25 jaar ervaring

Ruim 25 jaar geleden heeft Han van de Steeg een aantal keer op de poli urologie van het Flevoziekenhuis meegekeken en onder begeleiding van de uroloog een aantal sterilisaties aldaar verricht. Dit was voldoende om met de opgedane kennis en vaardigheid in zijn eigen praktijk de sterilisaties van de man uit te gaan voeren. Sinds 5 jaar heeft ook zijn collega Sharda Das de techniek onder de knie.  Meer dan 700 mannen zijn inmiddels "geholpen". Een uniek aantal in huisartsenland.
Alle mannen, ook zij die niet ingeschreven staan in de praktijk, kunnen gebruik maken van het Sterilisatie Centrum.
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS) VERGOED! ( Dient wel een aanvullende verzekering te hebben)

Grote voordelen om deze ingreep bij Medi-Mere uit te laten voeren zijn:

1. Vertrouwen in de arts
2. Patiëntvriendelijke benadering
3. Dicht bij huis
4. Goedkoper dan het ziekenhuis
5. Minder complicaties dan in het ziekenhuis
Kijk ook op onze site: Huisartsenpraktijk Medi-Mere.

Copyright 2015 - Medi-Mere